Výťažok zo vstupného bol použitý na zakúpenie prístroja na zlepšenie DIAGNOSTIKY A TERAPIE U PACIENTOV S CIEVNYMI OCHORENIAMI MOZGU - NA NEUROLOGICKÉ ODDELENIE

Dňa 24.11.2011 usporiadalo Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v spolupráci s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca a Kysuckým kultúrnym strediskom Čadca v Dome kultúry Čadca – tretí Koncert – Večer vďaky, na ktorom vystúpili: Kysucká muzika, Oľga Bezačinská a operný spevák Martin Babjak.

Vystúpili:
Umelci: Oľga Bezačinská a operný spevák Martin Babjak
Kysucká muzika – Janka Holeštiaková

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP so zástupcami, ktorí v roku 2011 najviac pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici