OZ 19Opäť sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu  občianskemu združeniu "Naša nemocnica v Čadci.
2 % z dane, ktoré nám darujete nám pomáhajú pri skvalitnení zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici.

ĎAKUJEME

 TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

pdfVYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU

pdfPOTVRDENIE O ZAPLATENÍ

POSTUP KROKOV PRE:

pdfPOSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV

pdfPOSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY

pdfPOSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY