Projekty občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“ pre jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca – rok 2022

 

Spoluúčasť pri financovaní:

1. USG prístroja - OAIM

- variabilný symbol 15

2. Prístroja pre pacientov po mozgových príhodách

 – neurologické oddelenie a JIS

- variabilný symbol: 18

3. Audiometra + audiometrickej komory

4. Vybudovanie parku - oddychovej zóny v areáli Kysuckej nemocnice

 

Realizácia dole uvedených projektov - kúpa:

 1. Odsávačka, antidekubitné matrace - interné oddelenie I. a JIS

variabilný symbol: 11

2. Fototerapeutická lampa - novorodenecké oddelenie a JIS

variabilný symbol: 12
3. Drenážny digitálny kardiochirurgický a monitorovací systém - chirurgické oddelenie a JIS

variabilný symbol: 13
4. Infúzne stojany, antidekubitné matrace s kompresorom - oddelenie dlhodobo chorých

variabilný symbol: 17

5. Infúzne stojany - interné oddelenie II.

variabilný symbol: 19
6. Váha kojenecká - detské oddelenie a JIS

variabilný symbol: 20

7. Odsávačka -  Dom ošetrovateľskej starostlivosti - ošetrovateľské oddelenie

variabilný symbol: 21

8. Vírivka pre dolné končatiny - FRO

variabilný symbol: 22

9. Analyzátor na stanovenie minerálov v krvi a ostatných telesných tekutín – úsek OKB

variabilný symbol: 23
10. Chladiaci systém pre rýchle chladenie jednotiek plnej krvi – HTO

variabilný symbol: 24

Uvedené projekty chceme financovať z 2 % zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb a zo schválených projektov. V prípade záujmu pomôcť niektorému oddeleniu si môžete vybrať projekt, na ktorý chcete prispieť.

Kontaktné údaje:

Naša nemocnica v Čadci, o. z., Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO: 42067502
č. ú. SK91 0200 0000 0025 7278 5957