Projekty občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“ pre jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca – rok 2019

 

Spoluúčasť pri financovaní:

1. Hyperbarickej kyslíkovej komory

- variabilný symbol: 9

2. Prístroj na magnetickú rezonanciu

- variabilný symbol: 10

Realizácia dole uvedených projektov - kúpa:

1. Nebulizátor, stojany na infúzie - interné oddelenie I. a JIS

    - variabilný symbol: 11

2. Fototerapeutická lampa - novorodenecké oddelenie a JIS

    - variabilný symbol: 12

3. Injekčné dávkovače - chirurgické oddelenie a JIS

    - variabilný symbol: 13

4. Injekčný dávkovač - oddelenie úrazovej chirurgie a JIS

    - variabilný symbol: 14

5. Elektrická odsávačka - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

    - variabilný symbol: 15

6. Paplóny, vankúše - oddelenie paliatívnej starostlivosti

    - variabilný symbol: 16

7. Nočné stolíky s jedálenskou doskou - oddelenie dlhodobo chorých

    - variabilný symbol: 17

8. Toaletné, sprchové a transportné kreslá - neurologické oddelenie JIS

    - variabilný symbol: 18

9. Injekčný dávkovač - interné oddelenie II.

    - variabilný symbol: 19

10. Pulzný oximeter s troma senzormi - detské oddelenie a JIS

      - variabilný symbol: 20

11. Elektrický zdvihák -  Dom ošetrovateľskej starostlivosti - ošetrovateľské oddelenie

     - variabilný symbol: 21

12. Elektrické manipulačné rehabilitačné lehátko - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

      - variabilný symbol: 22

13. Ph meter s pH 50+ sondou - úsek klinickej biochémie

      - variabilný symbol: 23

14. Transportný chladiaci systém na prevoz transfúznych liekov - HTO

       - variabilný symbol: 24

15. Transportný chladiaci systém na prevoz biologického materiálu - úsek klinickej mikrobiológie

       - variabilný symbol: 25

16. Transportná plachta - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci

      - variabilný symbol: 27

Uvedené projekty chceme financovať z 2 % zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb a zo schválených projektov. V prípade záujmu pomôcť niektorému oddeleniu si môžete vybrať projekt, na ktorý chcete prispieť.

Kontaktné údaje:

Naša nemocnica v Čadci, o. z., Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO: 42067502
č. ú. SK91 0200 0000 0025 7278 5957