Projekty občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“ pre jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca – rok 2018

 

Spoluúčasť pri financovaní:

1. Prístroja na magnetickú rezonanciu

- variabilný symbol: 10

2. Ultrazvukového prístroja pre detské oddelenie

- variabilný symbol 20

Realizácia dole uvedených projektov - kúpa:

1. Prenosný pulzný oximeter, univerzálne kreslá, stojany na infúzie - interné oddelenie I. a JIS

- variabilný symbol: 11

2. Prístroj na meranie bilirubínu - novorodenecké oddelenie a JIS

- variabilný symbol: 12

3. Injekčné dávkovače - chirurgické oddelenie a JIS

- variabilný symbol: 13

4. Servírovacie stolíky - jednotka intenzívnej starostlivosti oddelenia úrazovej chirurgie

- variabilný symbol: 14

5.Objemový dávkovač infúzií - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

- variabilný symbol: 15

6. Germicídny prenosný žiarič - oddelenie paliatívnej starostlivosti

- variabilný symbol: 16

7. Nočné stolíky s jedálenskou doskou, kardiacke kreslá - ODCH

- variabilný symbol: 17

8. Germicídny prenosný žiarič, injekčné dávkovače - neurologické oddelenie JIS

- variabilný symbol: 18

10. Pulzný oximeter, germicídny prenosný žiarič - detské oddelenie

- variabilný symbol: 20

11. Elektrické polohovacie postele, s hrazdou, matracom + nočné stolíky s jedálenskou doskou -  DOS

- variabilný symbol: 21

12. Rehabilitačné lehátko na mechanický pohon - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

- variabilný symbol: 22

13. Polohovacie kreslá na odber krvi - HTO

- variabilný symbol: 24

14. Očkovací rotačný stolík - úsek klinickej mikrobiológie

- variabilný symbol: 25

15. Fetal Doppler - gyn. pôr. oddelenie

- variabilný symbol: 26

16. Transportná plachta - RZP

variabilný symbol: 27

Uvedené projekty chceme financovať z 2 % zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb a zo schválených projektov. V prípade záujmu pomôcť niektorému oddeleniu si môžete vybrať projekt, na ktorý chcete prispieť.

Kontaktné údaje:

Naša nemocnica v Čadci, o. z., Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO: 42067502
č. ú. SK91 0200 0000 0025 7278 5957