Projekty občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“ pre jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca – rok 2020

 

Spoluúčasť pri financovaní:

1. Hyperbarickej kyslíkovej komory

- variabilný symbol: 9

Realizácia dole uvedených projektov - kúpa:

1. Nebulizátor, stojany na infúzie - interné oddelenie I. a JIS

    - variabilný symbol: 11

2. Fototerapeutická lampa - novorodenecké oddelenie a JIS

    - variabilný symbol: 12

3. EKG prístroj so špeciálny vozíkom - chirurgické oddelenie a JIS

    - variabilný symbol: 13

4. Toaletné, sprchové a transportné kreslá - oddelenie úrazovej chirurgie a JIS

    - variabilný symbol: 14

5. Elektrická odsávačka - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

    - variabilný symbol: 15

6. Paplóny, vankúše - oddelenie paliatívnej starostlivosti

    - variabilný symbol: 16

7. EKG prístroj, antidekubitné matrace s kompresorom - oddelenie dlhodobo chorých

    - variabilný symbol: 17

8. Toaletné, sprchové a transportné kreslá - neurologické oddelenie JIS

    - variabilný symbol: 18

9. Odsávačka na kolieskach - interné oddelenie II.

    - variabilný symbol: 19

10. Prenosná odsávačka - detské oddelenie a JIS

      - variabilný symbol: 20

11. Polohovacie kreslá na kolieskach -  Dom ošetrovateľskej starostlivosti - ošetrovateľské oddelenie

     - variabilný symbol: 21

12. Elektrické manipulačné rehabilitačné lehátko - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

      - variabilný symbol: 22

13. Centrifúga - úsek klinickej biochémie

      - variabilný symbol: 23

14. Mikropipeta volume - 2 ks - HTO

       - variabilný symbol: 24

15. Densitometer Mc Farland meter - úsek klinickej mikrobiológie

       - variabilný symbol: 25

Uvedené projekty chceme financovať z 2 % zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb a zo schválených projektov. V prípade záujmu pomôcť niektorému oddeleniu si môžete vybrať projekt, na ktorý chcete prispieť.

Kontaktné údaje:

Naša nemocnica v Čadci, o. z., Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO: 42067502
č. ú. SK91 0200 0000 0025 7278 5957