Projekty občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“ pre jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca – rok 2022

 

Spoluúčasť pri financovaní:

1. USG prístroja - OAIM

- variabilný symbol: 15

Realizácia dole uvedených projektov - kúpa:

1. Odsávačka, antidekubitné matrace - interné oddelenie I. a JIS

    - variabilný symbol: 11

2. Fototerapeutická lampa - novorodenecké oddelenie a JIS

    - variabilný symbol: 12

3. Drenážny digitálny kardiochirurgický a monitorovací systém - chirurgické oddelenie a JIS

    - variabilný symbol: 13

5. Antidekubitné matrace s kompresorom - COVID oddelenie

    - variabilný symbol: 16

6. Infúzne stojany, antidekubitné matrace s kompresorom - oddelenie dlhodobo chorých

    - variabilný symbol: 17

7. EEG prístroj - neurologické oddelenie JIS

    - variabilný symbol: 18

8. Infúzne stojany - interné oddelenie II.

    - variabilný symbol: 19

9. Osobná váha s výškomerom - detské oddelenie a JIS

      - variabilný symbol: 20

10. Odsávačka -  Dom ošetrovateľskej starostlivosti - ošetrovateľské oddelenie

     - variabilný symbol: 21

11. Vírivka pre dolné končatiny -- fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

      - variabilný symbol: 22

12. Analyzátor na stanovenie minerálov v krvi a ostatných telesných tekutín - úsek klinickej biochémie

      - variabilný symbol: 23

13. Chladiaci systém pre rýchle chladenie jednotiek plnej krvi  - HTO

       - variabilný symbol: 24

14. Laminárny box - úsek klinickej mikrobiológie

       - variabilný symbol: 25

Uvedené projekty chceme financovať z 2 % zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb a zo schválených projektov. V prípade záujmu pomôcť niektorému oddeleniu si môžete vybrať projekt, na ktorý chcete prispieť.

Kontaktné údaje:

Naša nemocnica v Čadci, o. z., Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO: 42067502
č. ú. SK91 0200 0000 0025 7278 5957