V mene členov občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci ďakujeme p. Ladislavovi Litvovi, konateľovi LITVA FITNESS s.r.o. za finančný dar 1000 € z benefičnej akcie s názvom ,,Vianočný benefičný trh“, ktorá sa konala v areáli fitness centra v Zborove nad Bystricou v predvianočnom období.

Veľké ďakujem patrí aj všetkým tým, ktorí sa na uvedenej akcii zúčastnili a  podporili ju. Finančné prostriedky budú poukázané pre neurologické oddelenie ako spoluúčasť na kúpu moderného prístroja pre roboticky asistovanú vertikalizácu a mobilizáciu pacientov po mozgových príhodách.