O nás

Naše združenie vzniklo 18.2.2009.
Jeho cieľom je podporiť rozvojové projekty a prispieť tak ku kvalitnému
poskytovaniu zdravotníckych činností jednotlivých oddelení
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.

MOTTO: Lepšie je zapáliť čoby len malý plamienok, ako preklínať tmu!

Dňa 2. 10. 2015 prebehlo valné zhromaždenie, ktoré zvolilo a menuje predsedníctvo:

Predsedníctvo
Viera Valková, predseda
Mgr. Mária Šimčisková, podpredseda
Mgr. Michal Mozolík, tajomník
MUDr. Richard Bobek, odborný garant pre medicínske otázky
Mgr. Janka Strýčková člen

Revízna komisia
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie
Mgr. Martina Škorvánková
Mgr. Anna Grochalová

Členovia OZ
Ing. Martin Šenfeld, MBA
Mgr. Mária Ščuryová
MUDr. Katarzyna Križková
Helena Kaduchová
Miroslav Janík
Bc. Martin Hurina
Mgr. Iveta Bartusková
Mgr. Darina Vrbinárová
Mgr. René Gamrot
Daniel Roman
JUDr. Milan Rebroš
Bc. Jana Lutišanová