V mene členov občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci ďakujeme p. Ladislavovi Litvovi, konateľovi LITVA FITNESS s.r.o. za finančný dar 1000 € z benefičnej akcie s názvom ,,Vianočný benefičný trh“, ktorá sa konala v areáli fitness centra v Zborove nad Bystricou v predvianočnom období.

Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie sa uchádzalo so svojim projektom o Participatívne dotácie z dotačného programu Žilinského samosprávneho kraja.

 Projekt bol zameraný na dokončenie parku – oddychovej zóny za chirurgickým pavilónom, kde  Kysucká nemocnica minulý rok na ňom vysadila jedle a malolisté lipy. V strede oddychovej zóny sa nachádza logo Kysuckej nemocnice.

Vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja a verejnosti, ktorá prostredníctvom online hlasovania podporila náš projekt, sme mohli získať finančné prostriedky na dobudovanie parku a zlepšenie verejného priestoru.  

Výťažok zo vstupného bude venovaný na kúpu hyperbarickej kyslíkovej komory.

OZ Naša nemocnica, Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci a Kysucké kultúrne stredisko  v Čadci dňa 14.11. 2019 zorganizovali 11. ročník podujatia Večer vďaky.

Výťažok zo vstupného bol venovaný na kúpu prístroja na magnetickú rezonanciu.

Výťažok z koncertu bol použitý na financovanie prístroja BIMEO PRO pre pacientov po mozgovej príhode a iných neurologických pacientov hospitalizovaných na neurologickom oddelení a Jednotke intenzívnej starostlivosti Kysuckej nemocnice v Čadci.

Výťažok z koncertu bol použitý na zakúpenie signalizačných náramkov pre interné oddelenie Kysuckej nemocnice v Čadci.

Dňa 28. novembra 2016 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci uskutočnil VIII. ročník koncertu – VEČER VĎAKY. Na organizácii tohto výnimočného podujatia sa podieľali Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca.
Ich význam a využitie pre pacientov v praxi priblížilo náučné video, ktoré mali diváci možnosť zhliadnuť na podujatí.

Výťažok zo vstupného bol venovaný na kúpu prístroja THERA TRAINER tigo DK + HK. Slúži pacientom s pohybovými problémami na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.

Dňa 26. 11. 2015 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci uskutočnil už VII. ročník koncertu – VEČER VĎAKY. Podujatie organizačne pripravili Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.

Výťažok zo vstupného bol venovaný na unikátny projekt ozonoterapie s použitím kmeňových buniek a rastových faktorov.

27. novembra 2014 zorganizovalo občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v spolupráci s Kysuckou nemocnicou v Čadci a Kysuckým kultúrnym strediskom už šiesty Benefičný koncert Večer vďaky, ktorý už tradične otvoril Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.

Výťažok zo vstupného bol použitý na zakúpenie mamografického prístroja.

Dňa 7.11.2013 usporiadalo Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v spolupráci s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca a Kysuckým kultúrnym strediskom Čadca v Dome kultúry Čadca – piaty Benefičný koncert – Večer vďaky, na ktorom vystúpili: speváci: Martin Chodúr, Martin Jakubec a Božanka.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP so zástupcami, ktorí v roku 2013 najviac pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici.

Výťažok zo vstupného bol použitý na zakúpenie Ultrasonografického Prístroja pre pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému pre interné oddelenia II.