Projekty občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
pre jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca – rok 2023

 

Spoluúčasť pri financovaní:

1. Prístroja pre roboticky asistovanú vertikalizácu a mobilizáciu pacientov po mozgových príhodách

 – neurologické oddelenie a JIS

- variabilný symbol: 18

Realizácia dole uvedených projektov - kúpa:

 1. Odsávačka, antidekubitné matrace - interné oddelenie I. a JIS
variabilný symbol: 11

2. Fototerapeutická lampa - novorodenecké oddelenie a JIS

variabilný symbol: 12

3. Viacúčelový vozík na prepravu zdravotníckeho materiálu a nástrojov - chirurgické oddelenie a JIS
variabilný symbol: 13

4. Lineárny dávkovač - OAIM
variabilný symbol: 14

5. Infúzne stojany, antidekubitné matrace s kompresorom - oddelenie dlhodobo chorých
variabilný symbol: 15

6. Infúzne stojany - interné oddelenie II.
variabilný symbol: 16

7. Dojčenská váha s výškomerom - detské oddelenie a JIS
variabilný symbol: 17

8. Odsávačka -  Dom ošetrovateľskej starostlivosti - ošetrovateľské oddelenie
variabilný symbol: 19

9. Mikroskop – úsek OKB
variabilný symbol: 20

10. Nožnú virívku - FRO
variabilný symbol: 21

11. Prístroj na rozmrazovanie plazmy – HTO
variabilný symbol: 22

 

Uvedené projekty chceme financovať z 2 % zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb a zo schválených projektov.
V prípade záujmu pomôcť niektorému oddeleniu si môžete vybrať projekt, na ktorý chcete prispieť.

Kontaktné údaje:

Naša nemocnica v Čadci, o. z., Palárikova 2311, 022 16 Čadca
IČO: 42067502
č. ú. SK91 0200 0000 0025 7278 5957