Výťažok z koncertu bol použitý na zakúpenie signalizačných náramkov pre interné oddelenie Kysuckej nemocnice v Čadci.

Dňa 28. novembra 2016 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci uskutočnil VIII. ročník koncertu – VEČER VĎAKY. Na organizácii tohto výnimočného podujatia sa podieľali Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca.
Ich význam a využitie pre pacientov v praxi priblížilo náučné video, ktoré mali diváci možnosť zhliadnuť na podujatí.

 

O neopakovateľnú atmosféru večera sa postaral hudobný hosť LA GIOIA, ktorá prezentuje nevšedný hudobný štýl – pop operu. Svojím vystúpením strhla divákov k búrlivému potlesku.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP so zástupcami, ktorí v roku 2016 najviac pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici.