Výťažok z koncertu bol použitý na financovanie prístroja BIMEO PRO pre pacientov po mozgovej príhode a iných neurologických pacientov hospitalizovaných na neurologickom oddelení a Jednotke intenzívnej starostlivosti Kysuckej nemocnice v Čadci.

Dňa 23. novembra 2017 sa už po deviaty krát v priestoroch Domu kultúry v Čadci konal benefičný koncert – VEČER VĎAKY, ktorý každoročne pripravujú Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Partnermi podujatia boli mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP so zástupcami, ktorí v roku 2017 najviac pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici.