Výťažok zo vstupného bude venovaný na kúpu hyperbarickej kyslíkovej komory.

OZ Naša nemocnica, Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci a Kysucké kultúrne stredisko  v Čadci dňa 14.11. 2019 zorganizovali 11. ročník podujatia Večer vďaky.

Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry Čadca.Večerom sa nieslo slovo ďakujem, ktoré tentokrát odznelo za nákup hyperbarickej komory. Na začiatku podujatia sa prihovoril riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld, ktorý spomenul, že nákup hyperbarickej komory bude pre nemocnicu veľkým pokrokom.
Večer vďaky patril aj hudbe - vystúpila kapela Veľký dom (bez nároku na honorár), ktorá zahrala hlavne slovenské a české piesne. K Veľkému domu sa pripojila Zuzka Zuzčáková Gacíková.
11. ročník Večeru vďaky sa vydaril. Celým podujatím sa nieslo slovo ďakujem patriace všetkým, ktorí Kysuckej nemocnici pomáhajú.