Výťažok zo vstupného bol použitý na zakúpenie Ultrasonografického Prístroja pre pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému pre interné oddelenia II.

 

Dňa 29.11.2012 usporiadalo Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v spolupráci s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca a Kysuckým kultúrnym strediskom Čadca v Dome kultúry Čadca – štvrtý Benefičný koncert – Večer vďaky, na ktorom vystúpili: speváci: Marcela Laiferová, Otto Weitter, Andrea Fischer.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP so zástupcami, ktorí v roku 2012 najviac pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici