Výťažok zo vstupného bol použitý na zakúpenie mamografického prístroja.

Dňa 7.11.2013 usporiadalo Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v spolupráci s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca a Kysuckým kultúrnym strediskom Čadca v Dome kultúry Čadca – piaty Benefičný koncert – Večer vďaky, na ktorom vystúpili: speváci: Martin Chodúr, Martin Jakubec a Božanka.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP so zástupcami, ktorí v roku 2013 najviac pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici.