Výťažok zo vstupného bol venovaný na kúpu prístroja THERA TRAINER tigo DK + HK. Slúži pacientom s pohybovými problémami na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.

Dňa 26. 11. 2015 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci uskutočnil už VII. ročník koncertu – VEČER VĎAKY. Podujatie organizačne pripravili Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.

 

Nezabudnuteľným zážitkom umeleckej časti večera zostane pre návštevníkov vystúpenie charizmatických umelcov v zložení: Martin Babjak- operný spevák a barytonista, Daniel Buranovský- klavirista a Michal Červienka- akordeónový virtuóz.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP so zástupcami, ktorí v roku 2015 najviac pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici.